Ráno už neprší, jdu mejt s Petrem auto, protože ho budem měnit s Leeann. Její autem pak pojedeme do Sydney. Pak jdu oštipovat víno. Ivana celé dopoledne balila věci sebou. Kolem jedenácté vyrážíme. Cestou se stavujeme v zájezdní vesnici, děláme piknik, pak malá procházka a frčíme dál… Těsně před Sydney přišla průtrž mračen tak silná, že jsme museli odstavit auto. Další hodinu pak projíždíme Sydney, než se dostaneme k našemu přechodnému bydlišti. Ač ve městě, vypadá to tu jak na vesnici, samé domečky, hodně zeleně, ptáci řvou jako pitomci!
Po ubytování odchází polovina osazenstva do hospody, druhá zůstává na baráku. Hospoda je stejná jako u nás, jen se tu neobsluhuje a hlavně se tu nekouří, tak že i když přijdeš domů jak klokan, tak člověk nezmrdí. No pak jedeme domů opravdu jak kloukeni, ale je to tu takový národní zvyk.
Následuje večeře a několik litrů vína a zasloužený spánek.