LuckyAč jsme si to nikdy nepřipouštěli, opustila nás po sedmnácti letech Lucky 🙁 .