Beskydy

Začátek

11. července 2021 od 14:00

Konec

18 července, 2021 do 11:00

Kategorie

-

beskydy

Popis

Beskydy je označení pro vnější severní flyšové (nejdříve jsem to četl jako plyšové) horské pásmo Karpat. Rozkládá se na území Česka, Polska a Slovenska. Zalesněné středohory tvoří menší pohoří: Moravskoslezské Beskydy, Slezské Beskydy, Kysúcké Beskydy a Oravské Beskydy. V Polsku se rozlišují Západní Beskydy a Východní Beskydy. Nejvyšší horou Beskyd je Babia hora (1725 m n. m.). Beskydy mají dostatek srážek, pestrou floru a faunu a nachází se zde řada rekreačních lokalit. Součástí moravských Beskyd je od roku 1973 Chráněná krajinná oblast Beskydy.
Ubytovaný budeme v Novém Jičíně v hotelu Abácie.

Místo akce