Zámek Lamberk (Lamberg) je nevelký barokní zámeček, který leží asi 1 km severozápadně od města Olešnice v Jihomoravském kraji. Jedná se o kulturní památku. Dvůr objektu má téměř ideální tvar šestiúhelníku, který tvoří hospodářské budovy a z jihovýchodní strany pak zámek. Je to patrová barokní budova s hodnotným vstupním portálem v nádvoří, nad nímž byl dříve umístěn litinový erb hrabat Honrichsů, posledních šlechtických majitelů kunštátského panství, v posledních letech odcizený. Stejný erb je vsazen také na ploše hlavního průčelí. Architektonickou hodnotu objektu částečně znehodnotily modernizační úpravy a především dlouhodobě zanedbaná údržba. Vlastní budovy zámku a navazujících křídel stájí se však dochovaly téměř v autentické podobě.