Kat Mydlář

Znám jednu Petru, ta má dukáty:-) Ne, ne, ne! Známou Petru sice mám, ale nemá dukáty, nýbrž má lístky na muzikály. Ona totiž pracuje, jako produkční v divadle Broadway, a když se připravuje nějaká akce, kde by měl účinkovat Marián Vojtko, tak písne, a když máme zájem, tak nám zamluví lístky.
A zrovna tak to bylo s lístkama na muzikál Kat Mydlář.
Chtěl jsem být hercům co nejblíže, tak jsem si vybral první řadu. To jsem ale netušil, že jeviště je položeno mnohem výš, než je tomu i divadla vMostě. No nic, beru Ivanu na klín, aby viděla, a už to začíná:-). Kdo by nevěděl, o co vlastně šlo, tak to bylo asi takto:
Jan Mydlář prokazatelně vystudoval pražské Karlovo vysoké učení a stal se tak magistrem medicíny. Jen nešÅ¥astnou shodou událostí (neopětovaná láska) se stal katovským holomkem u tehdejšího chrudimského kata Jiřího (Svátek) či Záviše Matěhy. Stal se tak člověkem bezectným a opovrhovaným. Jeho další cesta z chrudimské katovny vedla však přímo do katovny staroměstské, tedy do obydlí nejvyššího popravčího Koruny české Václava Jaroše, Mistra ostrého meče Starého Města pražského. Zde se Jan, coby katův pacholek, učil všem katovským dovednostem a mnohé z nich pak dále zdokonaloval už jako staroměstský kat. Oženil se s Alžbětou Špetlovou, dcerou slánského kata Jáchyma Špetle, které koupil na Starém městě i dům. Sám byl jako staroměstský kat i hlavním protagonistou staroměstských poprav českých stavů 21. 6. 1621. V době svého života prokazatelně poznal císaře Rudolfa II. (1552-1612), jeho bratra Matyáše (1557-1619), Fridricha Falckého (1596-1632), Ferdinanda II. (1578-1637), Ferdinanda III. (1608-1657) a Leopolda I. (1640-1705). Aktivním staroměstským katem byl až do roku 1632, kdy poprvé minul a přenechal tak své řemeslo synovi Janu Václavovi a sám odešel na zasloužený odpočinek.

 Zemřel 14. března 1664 v Praze. Dle historiků je bezpečně prokázáno, že krom syna Jana Václava pokračovala katovská dynastie rodu Mydlářů i vnuky Jana Mydláře, Janem, jenž skončil sám na popravišti, a Danielem, který byl katem v Kostelci nad Černými lesy. Další osudy katovské rodiny Mydlářů jsou už nejasné a spekulativní.

Všichni herci podali nadprůměrný výkon, výprava a triky fantastické, prostě super výlet za kulturou!