Ono se řekne “padesátník”… Ale tenhle opravdu stojí za to! Snímek byl pořízen v Aldovo   vinárně.
Fotodokumentace se nachází zde.