Neprší! Dáváme lehkou snídani a šup do Zubnic. Hezký domky i průvodkyně, kostel, škola i starý obchod.
Cestou domů se stavujeme na oběd v Ústí. Potom již rovnou domů, dospat chybějící hodiny. Odpoledne návštěva Vaňkovic klanu. Marta dokázala mluvit sedm minut bez nadechnutí o síle hlasu 110 decibelů a rychlostí samopalu.
Večer jdu na dva kousky. Bohouš koupil křoviňák!