Jelikož se pomalu, ale jistě blíží výstavba splaškové kanalizace v naší vesnici , začal jsem pátrat, kdeže v baráku vede. již při rekonstrukci připravené. nové odpadní potrubí. Abych řekl pravdu, nenašel jsem vůbec nic, co by se týkalo rozvodů odpadu v baráku, takže budeme muset postupovat metodou pokus omyl. Našel jsem ale jednu hodně zajímavou fotografii našeho baráku. Pochází z roku 1956, kdy se obcí přehnal ničivý vichr. V kronice se píše, že v pondělí 27. srpna 1956 po 19. hodině se obcí přehnala větrná smršť. „Obloha se zatemnila a spustil se velký lijavec, podobný průtrži mračen,“ píše se doslovně. „Po skončení deště se nad obcí přehnala prudká a ničivá větrná smršť. Za jednu a půl minuty strhala střechy, pobořila zdi domů, vyrvala ze země celé velké stromy.“ uvádí dále tehdejší kronikář Václav Baxa starší. Z jedenácti stodol bylo osm srovnáno se zemí a zbylé tři byly bez střech. Ve dvoře stál pásový traktor, který vichřice převrátila, dvoupatrová sýpka, jejíž zeď měla sílu1,5 metru, byla v rozvalinách. Tak charakterizovaly dobové zápisky asi největší živelnou katastrofu v novodobých dějinách.

A našel jsem také několik videí, z rekonstrukce domu. Možná víc než samotná rekonstrukce, jsou zajímavé osoby, které jsou na video zachyceny. Co vy na to, Honzo, Kubo, Macku? 😀

Video je dostupné pouze pro toho, kdo zná odkaz, volně se nedá najít…