Po pár letech strávených ve službách JLV, přechází Honza od vlaků k lodím. Nastupuje na hotelovou loď Florentina (http://www.florentinaboat.cz), která kotví naproti Úřadu vlády pod Pražským hradem. Na lodi má zajištěno i ubytování ve vlastní kajutě. Několik fotek lodi je tady.