Na letošní Svátek práce (Svátek práce nebo 1. máj je mezinárodní dělnický svátek, který se od roku 1890 slaví 1. května. Svátek zavedla v roce 1889 II. internacionála na paměť vypuknutí stávky amerických dělníků v Chicagu dne 1. května 1886. V českých zemích se poprvé slavil v roce 1890 na Střeleckém ostrově v Praze.) nevylézáme letos na Zlatník, ale vyrážíme do Libkovic. Jasně, Libkovice už dvacet let nejsou, ale když se pořádně pátrá…